Compositie

Internationale Compositie wedstrijd

De Internationale Zomeracademie Alden Biesen organiseert in samenwerking met Musica Sacra Basiliek Tongeren vzw een compositiewedstrijd met als doelstelling hedendaagse componisten aan te moedigen tot het schrijven van vernieuwende religieuze koormuziek zowel concertant als bruikbaar binnen een hedendaagse dynamische liturgie.

De compositiewedstrijd is een tweejaarlijks gebeuren en vond de eerste keer plaats in 2018. Winnaar van de eerste editie was Herman Lemmens (°1961)

De compositiewedstrijd omvat het schrijven van:

  • Optie 1: een MAGNIFICAT
  • Optie 2: een Maria-antifoon.
    Keuze uit: Sub tuum praesidium of Salve Regina

UPDATE Covid-19

Een deskundige jury onder voorzitterschap van Hans Leenders (NL) beoordeelt de ingezonden werken en duidt per optie één winnaar aan. De jury behoudt het recht om bij onvoldoende kwalitatieve inzendingen geen winnaar aan te duiden.

De andere leden van de jury zijn: Luc Ponet, Jan Schumacher (D), Piet Swerts en Jan Peeters.

Jurering zal via Skype gebeuren.

De winnende werken worden uitgegeven door uitgeverij EUPRINT. Ze worden ingestudeerd en gecrëerd tijdens de INTERNATIONALE ZOMERACADEMIE 2020 onder leiding van Jan Peeters.  De creatie van het MAGNIFICAT zal gebeuren tijdens het slotconcert van de Zomeracademie op 15 augustus in de O.L.V.-basiliek om 15u.

De creatie van het Maria-antifoon gebeurt tijdens plechtige hoogmis ter ere van Tenhemelopneming van Maria eveneens op 15 augustus om 10u in de O.L.V.-basiliek. Deze hoogmis wordt rechtstreeks uitgezonden via Radio 1.

De laureaten worden uitgenodigd om op kosten van de organisatie aanwezig te zijn op de Internationale Zomeracademie 2020. Zij logeren de hele periode (van 11/8 tot 15/8)  in het kasteel van Alden Biesen (vol pension) en mogen alle lezingen, masterclasses en concerten bijwonen.

Aan de laureaten zal gevraagd worden een uiteenzetting te geven over hun visie op hedendaagse koormuziek, getoetst aan eigen repertoire en in het bijzonder een toelichting op het winnende werk.

Download het wedstrijdreglement.

Mocht het door COVID-19 niet mogelijk zijn om ons een hardscore te sturen, dan kan u uw compositie digitaal mailen naar ons secretariaat: info@organum-aldenbiesen.beVan daaruit wordt de compositie anoniem verspreid onder de juryleden.