Marc Vanscheeuwijck

Marc Vanscheeuwijck is barokcellist en emeritus gewoon hoogleraar musicologie aan de University of Oregon (VS), waar hij muziekgeschiedenis van de renaissance-, barok-, en klassieke periodes, historische uitvoeringspraktijk en barokcello heeft gedoceerd van 1995 tot 2022. Momenteel is hij actief als gastprofessor in verscheidene europese conservatoria en geeft hij barokcello aan het Conservatoire royal in Brussel.  

Als musicoloog heeft hij zijn research goriënteerd op laat 17de-eeuwse muziek in Bologna en op de historiek en het repertoire van de basviolen en de cellos vóór de 19de eeuw, waarover hij tal van artikels heeft verzorgd, alsook een boek met 5CDs, Cello Stories (Paris: Alpha, 2016). Zijn monografie, The Cappella Musicale of San Petronio in Bologna under Giovanni Paolo Colonna (1674-1695): History-Organization-Repertoire werd in 2003 door Brepols gepubliceerd. Voor LIM in Lucca gaf hij in 2020 I Bononcini da Modena all’Europa (1666-1747) uit. Als continuo-cellist speelt hij met tal van oude muziekensembles en heeft hij een vijftiental CDs op zijn actief.