Internationale Zomeracademie

Alden Biesen

presenteert:

Masterclasses, workshops en concerten
in Alden Biesen, Tongeren, Luik en Maastricht.

10-15 augustus 2020

Mededeling

De ‘International Summer Academy’ gaat door tenzij de bevoegde instanties alsnog een negatief advies geven. Bovendien stellen wij alles in het werk om de veiligheid van studenten en docenten te garanderen en bij annulatie zullen reeds betaalde voorschotten integraal terugbetaald worden.

De Internationale Zomeracademie bestaat uit 4 disciplines:

Barokke kamermuziek & barokorkest

Koor & vocale muziek

Orgel

Compositiewedstrijd